Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Poczet sołtysów Ziemi Kraśnickiej

2021-04-12 18:31:14

Sołtys Sołectwa Dzierzkowice-Góry Aneta Piekarz została jedną z laureatek konkursu "Sołtys Roku Ziemi Kraśnickiej". Kapituła, powołana przez organizatorów z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, przyznała w gminach powiatu kraśnickiego 9 tytułów.

Aneta Piekarz pełni funkcję sołtysa Sołectwa Dzierzkowice-Góry od 2014 roku. Była inicjatorką m.in.: utwardzenia dróg polnych, budowy chodnika, drogi gminnej tzw. Kraśnickiej oraz budowy oświetlenia ulicznego. Pani sołtys organizuje również akcje społeczne z udziałem mieszkańców, a także współpracuje ze lokalnymi stowarzyszeniami. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach komisji i rady gminy oraz zdobywa nowe umiejętności na licznych kursach i szkoleniach.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.