Poniedzialek, 10 Sierpnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Ostatnie zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów

2020-07-07 11:46:40

Kończy się nabór kandydatów na rachmistrzów w tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym. Zainteresowani mogą się zgłaszać tylko do 8 lipca, a ci, którzy chcą pracować w gminie Dzierzkowice mogą składać wymagane dokumenty w sekretariacie miejscowego urzędu gminy.

Kandydat na rachmistrza musi być osobą pełnoletnią, mieszkać w gminie Dzierzkowice, mieć co najmniej średnie wykształcenie i poświadczyć, że nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszone osoby muszą przejść szkolenie i zdać egzamin. Jeśli ten zakończy się jednakową liczbą punktów, o zakwalifikowaniu na rachmistrza zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Te można składać w pokoju numer 7 urzędu gminy, a niezbędne dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice.


(fot. stat.gov.pl)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.