Wtorek, 20 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Konkurs ofert na zadania publiczne ogłoszony

2021-02-09 12:06:25

Gmina Dzierzkowice czeka na oferty stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, które chcą w tym roku realizować zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do rozdysponowania samorząd ma 100 tysięcy złotych, czyli tyle ile w 2020 roku.

Pieniądze te mogą być wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym oraz w tenisie ziemnym.

Na szkolenie i udział w zawodach młodych piłkarzy i pingpongistów samorząd przeznaczył 80 tysięcy złotych, natomiast organizacje, które chcą wspierać rozwój tenisistów, będą mieć do dyspozycji 20 tysięcy.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.