Czwartek, 24 Października 2019

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Jest absolutorium i wotum zaufania

2019-06-25 10:33:31

Wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski otrzymał od rady gminy wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwały w obydwu sprawach zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Wotum zaufania to nowe rozwiązanie, wprowadzone ustawowo w obecnej kadencji samorządu. Głosowanie w tej sprawie poprzedza debata nad raportem o stanie gminy, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice.

Dokument zawiera informacje m.in. o: sytuacji finansowej, zrealizowanych inwestycjach, stanie infrastruktury technicznej, zasobach komunalnych, gospodarce odpadami, oświacie, pomocy społecznej, sporcie i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok plan wynika, że plan dochodów gminy został zrealizowany w ponad 97%, a wydatków - w prawie 97.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.