Czwartek, 06 Sierpnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla wójta

2020-07-24 14:40:07

Rada Gminy Dzierzkowice pozytywnie oceniła wykonanie przez wójta Marcina Gąsiorowskiego budżetu za 2019 rok i udzieliła mu absolutorium. Podczas sesji, która odbyła się w piątek 24 lipca, wójt Gąsiorowski otrzymał również wotum zaufania. Za uchwałami w obydwu sprawach zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach.

Ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok wynika m.in., że plan dochodów został wykonany w 99,36%, a wydatków - w 92,54%. - Ubiegły rok zakończyliśmy z zadłużeniem w wysokości 2 milionów 800 tysięcy złotych, co oznacza, że w ciągu roku zmniejszyliśmy je o prawie 1 milion - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Marcin Gąsiorowski.

Najpoważniejszym wydatkiem inwestycyjnym była budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. W 2019 roku Gmina Dzierzkowice wydała na ten cel prawie 3 miliony 200 tysięcy złotych, z czego 1 milion 570 tysięcy stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kolejnym kosztownym zadaniem była modernizacja drogi powiatowej Dzierzkowice-Rynek - Ludmiłówka, realizowana przez Powiat Kraśnicki. Samorząd gminny przekazał na tę inwestycję 800 tysięcy złotych.


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.