Niedziela, 29 Listopada 2020

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Informacje o dotacjach

2020-10-18 11:43:55

Mieszkańcy gminy Dzierzkowice i innych gmin, wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, będą mogli skorzystać z unijnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i projekty grantowe. By starania o przyznanie pomocy były skuteczne LGD organizuje spotkania informacyjne, dotyczące zasad i warunków udzielenia wsparcia.

W środę 21 października o 14.00 będą przekazywane informacje o pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej, a dwie godziny później - o projektach grantowych. Obydwa spotkania były planowane w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, ale w związku z nowymi obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa, odbędą się on-line w aplikacji "Microsoft Teams". Organizatorzy proszą o zainstalowanie tej aplikacji na swoich urządzeniach mobilnych, a potem przesłanie swojego adresu mailowego, który pozwoli na dołączenie do uczestników szkolenia.

Propozycja jest skierowana do osób fizycznych, a także przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, kół gospodyń wiejskich czy ochotniczych straży pożarnych.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.