Sobota, 18 Sierpnia 2018

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Informacje o dotacjach

2018-02-19 19:58:24

Mieszkańcy gminy Dzierzkowice oraz pozostałych gmin, które należą do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej będą mogli starać się o unijne pieniądze na realizację własnych pomysłów. Nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie marca, ale wcześniej stowarzyszenie organizuje spotkania informacyjne w tej sprawie.

Pierwsze jest planowane na wtorek 6 marca o 14.00 i jest skierowane do tych, którzy chcą skorzystać z dotacji na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. W przypadku nowych inicjatyw można otrzymać od 50 do 100 tysięcy złotych, natomiast wsparcie na rozwinięcie już prowadzonej działalności można dostać od 50 do nawet 300 tysięcy.

Dzień później, czyli 7 marca o 10.00 i 16.30 LGD zaprasza na podobne spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów, jednostek ochotniczej straży pożarnej i kół gospodyń wiejskich. Te podmioty będą mogły się ubiegać o środki na realizację projektów grantowych na działania aktywizujące albo edukacyjne.

Obydwa spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w biurze LGD przy ul. Słowackiego 7 w Kraśniku, telefonicznie pod numerem: 81 825 27 27 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@lgdkrasnik.pl.


(fot. sxc.hu)

© 2009-2018 ias24.eu.