Piątek, 23 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Ankieta w/s rewitalizacji

2017-08-19 16:35:00

Gmina Dzierzkowice zachęca mieszkańców do współtworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, dzięki któremu samorząd będzie mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów na ożywienie gminy. Opinie można przekazywać, wypełniając ankietę opublikowaną na stronie internetowej.

Dokument, która posłuży do wyznaczenia części gminy do rewitalizacji, zawiera pytania, dotyczące sfer - społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Ankietowani mogą w nim wyrazić własne zdanie, na przykład o sytuacji na rynku pracy, ofercie edukacyjnej, bezpieczeństwie, handlu, usługach i przedsiębiorczości, w tym wsparciu małych i średnich firm. Pytania dotyczą również infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, bazy sportowej i stanu środowiska w gminie.

Wójt Marcin Gąsiorowski podkreśla, że opinie będą cennym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców i zapowiada, że zostaną one uwzględnione przy opracowywaniu programu. Jednocześnie zapewnia, że ankieta jest anonimowa, a zawarte w niej dane będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.


(fot. arch. UG Dzierzkowice)

© 2009-2018 ias24.eu.