Niedziela, 26 Maja 2019

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Ułatwienia dla stypendystów

2019-03-12 17:47:40

Rada Gminy Trzydnik Duży zmieniła zasady przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów. By je otrzymać będzie trzeba teraz spełniać mniej warunków, a to oznacza, że szanse na uzyskanie takiego wyróżnienia będą większe.

Zgodnie z nowymi przepisami stypendium naukowe będzie przysługiwać uczniom, którzy spełnią jedno z trzech kryteriów, zamiast dotychczasowych pięciu. Trzeba mieć średnią co najmniej 5,3 bez ocen poniżej dobrej i minimum bardzo dobre zachowanie, albo zdobyć 100 procent z dowolnego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty czy gimnazjalisty i mieć co najmniej bardzo dobre zachowanie, bądź zdobyć tytuł finalisty lub laureata olimpiady, konkursu ministerialnego albo kuratoryjnego co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz minimum dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium sportowe będzie przysługiwać tym, którzy w konkurencjach indywidualnych będą finalistami zawodów szczebla co najmniej wojewódzkiego i uzyskają minimum dobrą ocenę z zachowania.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.